Stipel

Certificatie volgens ISO/IEC 17024

Om eenheid te creëren in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek, nam Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, een paar jaar geleden het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem op te zetten.

In het systeem zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm ISO/IEC 17024.

Als team verzorgen wij diverse examens die leiden tot Stipel persoonscertificatie voor laagspanning en hoogspanning, afgestemd op de rollen die voortkomen vanuit NEN-EN 50110, NEN 3840 en NEN 3140.