Netbeheer

Persoonscertificatie Energiebedrijven

Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrotechnische- en gastechnische infrastructuren, dienen in het bezit te zijn van een Stipel certificaat.

Dit geldt voor medewerkers van netwerkbedrijven en voor medewerkers van aannemers en installatiebedrijven die werken in opdracht van of ingeleend worden door een netwerkbedrijf. Het type certificaat is afhankelijk van het vakgebied en de rol (aanwijzing) die men vervult. De eisen die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers zijn vastgelegd in certificatieschema’s en zijn ondergebracht bij Stipel.

Wil je in aanmerking komen voor een Stipel certificaat dan dien je kennis en vaardigheden aan te kunnen tonen, door het afleggen van een examen.

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)

In examens voor BEI staan de voorschriften, verwoord in de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties, de branchesupplementen BEI-BLS en BEI-BHS en de bijbehorende veiligwerkinstructies centraal.

Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG)

In examens voor VIAG staan de voorschriften, verwoord in de VIAG en de bijbehorende werkinstructies centraal.

Informatie

Wil je meer informatie over deze examens, vul dan ons contactformulier in.