VeWa

Veiligheidsexamen VeWa (Veiligheidsvoorschriften Warmte)

Het VeWa-examen is bedoeld voor werknemers van energiebedrijven / derden die werk uitvoeren met, of in de nabije omgeving van, warmtevoorzieningssystemen. Je wordt getoetst op kennis en maatregelen van mogelijke risico’s op het moment dat je werkzaamheden verricht aan warmtevoorzieningssystemen.

De volgende onderwerpen worden o.a. getoetst:

  • Indelingen van de verschillende werkzaamheden aan of nabij warmtevoorzieningssystemen.
  • Welke personen deze werkzaamheden mogen uitvoeren aan of nabij warmtevoorzieningssystemen.
  • Voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren.

Examens VeWa

Er zijn examens op drie verschillende niveaus:

  • VeWa VOP theorie
  • VeWa VP/AVP theorie
  • VeWa WV/OIV/IV theorie

Als je bent geslaagd, ontvang je een officieel certificaat van het Instituut voor Technische Vakexamens.

Let op: je mag alleen deelnemen aan het examen als je ook de cursus VeWa hebt gevolgd. Het is mogelijk dat wij je vragen om een bewijs van deelname te overhandigen.

Inschrijven