VeWa

Veiligheidsexamen VeWa (Veiligheidsvoorschriften Warmte)

Het VeWa-examen is bedoeld voor werknemers van energiebedrijven / derden die werk uitvoeren met, of in de nabije omgeving van, warmtevoorzieningssystemen. Je wordt getoetst op kennis en maatregelen van mogelijke risico’s op het moment dat je werkzaamheden verricht aan warmtevoorzieningssystemen.

De volgende onderwerpen worden o.a. getoetst:

  • Indelingen van de verschillende werkzaamheden aan of nabij warmtevoorzieningssystemen.
  • Welke personen deze werkzaamheden mogen uitvoeren aan of nabij warmtevoorzieningssystemen.
  • Voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren.