TenneT

Hoogspanning en Laagspanning binnen het domein Transport (LNB) - 110kV tot 380kV

TenneT onderhoudt en beheert het landelijke hoogspanningsnet van 110 kiloVolt (kV) en hoger en werkt veel samen met Service Providers (dienstverleners). Een Service Provider is een partij die in opdracht van TenneT werkzaamheden verricht. Al het personeel van Service Providers dat aan de elektriciteitsvoorziening van TenneT werkt, heeft een TenneT-aanwijzing nodig voor hoogspanning en laagspanning. De werkgever of leidinggevende van deze Service Providers vraagt de aanwijzing aan bij TenneT.

Om een aanwijzing te verkrijgen, is een bepaalde kennis en kunde vereist. Deze vakbekwaamheid wordt getoetst op basis van Stipel eindtermen. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning gelden de Stipel Transport certificatieschema's (BEI BHS en BEI BLS).

Bij te weinig aanmeldingen, zal het examen geannuleerd worden.