SCIOS

Certificatie is er voor installatie- en inspectiebedrijven

Certificatie voor bedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, elektrische installaties en arbeidsmiddelen uitvoeren. Inspecteurs die SCIOS gecertificeerd zijn, kunnen aantonen dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

De SCIOS-certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties. SCIOS is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Als team verzorgen wij examens Scope 8 Elektrische installaties, Scope 9 Elektrische arbeidsmiddelen, Scope 10 Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel. en Scope 12 Zonnestroominstallaties. Deze examens vormen een onderdeel van het proces voor bedrijfscertificatie van SCIOS.

SCIOS Diploma = SCIOS Gecertificeerd? Nee!

Wanneer een inspecteur of een monteur een SCIOS-diploma heeft, is deze persoon niet automatisch gecertificeerd. Certificatie wordt toegekend door een Certificatie-instelling (CI) nadat deze zowel het kwaliteitssysteem als de medewerker heeft geaudit. Een bedrijf moet tegenover de CI kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en dat hij/zij vakbekwaam is.

Tijd tussen examenonderdelen

De tijd tussen de verschillende examenonderdelen mag maximaal 12 maanden zijn.