Examens

Persoonscertificering

Een belangrijk kenmerk van persoonscertificering is dat onafhankelijke instanties waarborgen dat jouw kennis en kunde voor het uitoefenen van een bepaald beroep of functie, qua niveau en actualiteit ten aanzien van wet- en regelgeving, op peil worden gehouden. Aan de hand van vakbekwaamheidsprofielen wordt door toetsing jouw kennis- en vaardighedenniveau vastgesteld. Als je aan de criteria beantwoord, ontvang je een persoonscertificaat

Het ooit behaalde vakdiploma vormt het bewijs dat je over bepaalde competenties of kennis beschikte, op het moment dat het diploma werd verstrekt. Afhankelijk van de omvang en de snelheid van de ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn ook jouw kennis, kunde en vaardigheden aan veroudering onderhevig. Veiligheidsopleidingen en -trainingen dienen bij te dragen aan actuele kennis en vaardigheden van jou als werknemer om zo risico's te voorkomen en/of te beperken. Met een persoonscertificaat wordt de effectiviteit van de door jou gevolgde opleidingen en trainingen aangetoond en kun je voldoen aan de wettelijke eis om zorg te dragen voor doeltreffend onderricht.

Omdat enkel actuele kennis en vaardigheden van waarde zijn, heeft een persoonscertificaat een bepaalde geldigheidsduur. Stipel heeft de geldigheidsduur van haar certificaten vastgelegd op 3 jaar.