FAQ

Als exameninstituut voor technische veiligheid weet het Instituut voor Technische Vakexamens als geen ander wat spanning is. Wij vinden het belangrijk dat examenkandidaten zich goed kunnen voorbereiden en zich tijdens het examen op hun gemak voelen, want alleen dan werkt gezonde spanning.

Ben je al klaar om je talent te toetsen? Schrijf je dan in voor één van onze examens of ga alvast oefenen.
Gebruik je talent, je bent het waard.