Examen Stipel Hoogspanning

Voldoende kennis, inzicht én de juiste beroepshouding zijn belangrijke factoren bij het voorkomen van calamiteiten. Wanneer je in het bezit van een Stipel persoonscertificaat beschik je over de juiste competenties om werkzaamheden aan, met en nabij hoogspanningsinstallaties veilig uit te (laten) voeren.

Inschrijven