SCIOS Periodieke toets

SCIOS

Binnen de SCIOS-certificatieregeling wordt veel waarde gehecht aan het op peil houden van de kennis van gecertificeerde inspecteurs. Om dit te toetsen, heeft SCIOS een Periodieke kennistoets ontwikkeld.

De Periodieke kennistoets wordt ingevoerd per 1 juli 2020 en is verplicht voor:

  • Inspecteurs met Scope 8, 9 en/of 10-bevoegdheid (eens per 6 jaar)
  • Inspecteurs met Scope 8, 9 en/of 10-bevoegdheid die nog geen Scope-diploma hebben (overgangsregeling tot 1-1-2021)

Instituut voor Technische Vakexamens biedt de mogelijkheid om de Periodieke kennistoets af te leggen voor de volgende Scopes:

  • Scope 8
  • Scope 9
  • Scope 10