Vakbekwaamheid aantoonbaar

De veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen dient volgens NEN 3140 periodiek te worden beoordeeld.

Waar schuilt het gevaar?

Wij bieden u de mogelijkheid om de deskundigheid van uw medewerkers aantoonbaar te maken middels een persoonscertificaat. Tijdens gebruik kunnen elektrische arbeidsmiddelen worden blootgesteld aan omstandigheden die de veiligheid nadelig kunnen be´nvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan slijtage, vervuiling, onjuist gebruik en ondeugdelijke reparaties. Dit betekent dat de elektrische en mechanische veiligheid van het arbeidsmiddel wordt aangetast; dit kan mogelijk leiden tot elektrocutiegevaar, snijwonden, beknelling, verbranding, etc.

20101004 - 066

Veiligheid waarborgen

Om deze gevaren te voorkomen dient de werkgever, op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zorg te dragen voor veilige elektrische arbeidsmiddelen. Om de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen te waarborgen, dienen deze periodiek te worden ge´nspecteerd. Het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen is een taak met verantwoordelijkheid. Immers, de inspecteur beoordeelt de veiligheid van het arbeidsmiddel en bepaalt of verder gebruik van het arbeidsmiddel al dan niet verantwoord is. Een onjuiste conclusie kan leiden tot gevaren voor de gebruiker van elektrische arbeidsmiddelen. Om de inspectie op correcte wijze uit te kunnen voeren, dient de inspecteur over de juiste competenties te beschikken.

Persoonscertificaat

Met het DNV persoonscertificaat Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen worden deze competenties aantoonbaar gemaakt. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verkrijgt duidelijkheid over de kennis en vaardigheden van de houder en daarmee over de kwaliteit van de uitgevoerde inspectie. Voor dienstverleners vormt het persoonscertificaat dan ook een onderscheidend element. Behoort het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen tot uw verantwoordelijkheid? Schrijf dan nu in voor het examen Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen!

twitter
linkedin