IEA

Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

De Arbowet eist van werkgevers dat zij de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen. Inspectie maakt een belangrijk deel uit van de door werkgevers te treffen maatregelen om aan de Arbowet te voldoen.

Het treffen van onvoldoende maatregelen kan ertoe leiden dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Het inzetten van gekwalificeerde inspecteurs met een DNV persoonscertificaat zou in dat kader vanzelfsprekend moeten zijn.

Deskundigheid wordt echter niet bepaald door het hebben van moderne meetinstrumenten, maar door het hebben van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden voor de juiste toepassing ervan en de juiste interpretatie van meetresultaten. Het examen Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en het onderscheidend vermogen van jou als dienstverlener.