IEA

De Arbowet eist van werkgevers dat zij de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen. Inspectie maakt een belangrijk deel uit van de door werkgevers te treffen maatregelen om aan de Arbowet te voldoen. Het treffen van onvoldoende maatregelen kan ertoe leiden dat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Het inzetten van gekwalificeerde inspecteurs met een DNV persoonscertificaat zou in dat kader vanzelfsprekend moeten zijn.

In verband met de objectiviteit en onafhankelijkheid, verzorgt ons team geen opleidingen en instructies ten behoeve van Stipel-certificatie. Voor advies over een opleiding of instructie verwijzen wij je graag naar www.vanderheide.nl of www.sot.nl.