Oefentoets certificatietoets theorie Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

De certificatietoets theorie Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning wordt afgenomen op een iPad of computer en duurt 30 minuten. De toets bestaat uit 20 meerkeuze vragen, waarbij elke vraag drie antwoordmogelijkheden heeft. De verdeling van de eindtermen is aangegeven in het Stipel-certificatieschema. De theorievragen worden willekeurig gekozen uit het bestand van de Centrale Itembank van Stipel.
 
Onderstaande opgaven kunnen je helpen oefenen voor de certificatietoets Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning. De oefentoets bestaat uit 8 vragen. Lees de vragen goed en klik het antwoord aan dat volgens jou het juiste is.

Terug naar oefentoetsen