Oefentoets certificatietoets theorie Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning

De certificatietoets theorie Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning wordt afgenomen op een iPad of computer en duurt 60 minuten. De toets bestaat uit 38 meerkeuze vragen, waarbij elke vraag drie antwoordmogelijkheden heeft. De verdeling van de eindtermen is aangegeven in het Stipel-certificatieschema. De theorievragen worden willekeurig gekozen uit het bestand van de Centrale Itembank van Stipel.

Onderstaande opgaven kunnen je helpen oefenen voor de certificatietoets Vakbekwaam Persoon Hoog- en Laagspanning. De oefentoets bestaat uit 8 vragen. Lees de vragen goed en klik het antwoord aan dat volgens jou het juiste is.

Terug naar oefentoetsen