Oefentoets certificatietoets theorie Installatie- en Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning

De certificatietoets theorie Installatie- en Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning wordt afgenomen op een iPad of computer en duurt 60 minuten. De toets bestaat uit 44 meerkeuze vragen, waarbij elke vraag drie antwoordmogelijkheden heeft. De verdeling van de eindtermen is aangegeven in het Stipel-certificatieschema.  De theorievragen worden willekeurig gekozen uit het bestand van de Centrale Itembank van Stipel.

Onderstaande opgaven kunnen je helpen oefenen voor de certificatietoets Installatie- en Werkverantwoordelijke Hoog- en Laagspanning. De oefentoets bestaat uit 8 vragen

Terug naar oefentoetsen