Veiligheidsvoorschriften Warmte

Examens VeWa

Er zijn examens op drie verschillende niveaus:

Als je bent geslaagd, ontvang je een officieel certificaat van het Instituut voor Technische Vakexamens.

Let op: je mag alleen deelnemen aan het examen als je ook de cursus VeWa hebt gevolgd. Het is mogelijk dat wij je vragen om een bewijs van deelname te overhandigen.