Scios Scope 8 Elektrische installaties

Met het certificaat Scope 8 Elektrische installaties op zak, toon je aan dat je zelfstandig inspecties kunt uitvoeren aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. Je voldoet aan de eisen die aan inspecteurs van elektrische installaties worden gesteld, volgens de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Je laat zien dat je voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden bezit van meetinstrumenten. Je kunt voor je opdrachtgever zelfstandig meetresultaten uitlezen en beoordelen of een elektrische installatie veilig kan worden gebruikt.

Een diploma met meerwaarde!