Scios Scope 10 Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van een elektrische installatie vast te stellen, is een veiligheidsinspectie volgens NEN 3140 onvoldoende. Deze inspectie volgens Scios Scope 8 heeft een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende Scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.

De reden dat de NEN 3140 niet voldoet, is dat deze is gericht op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN 1010 is aangelegd. De aandacht voor inspecties binnen de NEN 3140 is gericht op het veilig gebruik; het voorkomen van letsel bij gebruikers.

De inspectie volgens Scios Scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vastligt en dat de certificatie-instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden.

Een diploma om trots op te zijn!

Een geslaagde kandidaat krijgt alleen een diploma van SCIOS als hij een Scope 8-diploma of Scope 8-bevoegdheid heeft.