PCE

Persoonscertificatie Energiebedrijven

Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrotechnische- en gastechnische infrastructuren, dienen in het bezit te zijn van een Stipel PCE certificaat.

Dit geldt voor medewerkers van netwerkbedrijven en voor medewerkers van aannemers en installatiebedrijven die werken in opdracht van of ingeleend worden door een netwerkbedrijf. Het type certificaat is afhankelijk van het vakgebied en de rol (aanwijzing) die men vervult. De eisen die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers zijn vastgelegd in certificatieschema’s en zijn ondergebracht bij Stipel.