OESS

Offshore Electrical Safety Standard (OESS)

Om aan te tonen dat een kandidaat voldoende kennis heeft van elektrische installaties Laag- en Hoogspanning op offshore platforms, wordt er een  OESS examen aangeboden. Het OESS examen bestaat uit 20 vragen die betrekking hebben op de tekst van de OESS van TenneT. Het OESS examen is met voldoende resultaat afgerond wanneer er tenminste 14 vragen goed beantwoord zijn. Het OESS examen duurt 45 minuten. Vooraf aan het examen wordt de OESS-animatie van TenneT bekeken. Tijdens het examen mag de OESS digitaal worden geraadpleegd.

De OESS geldt voor iedereen die gaat werken aan:

  • De elektrische installaties aan boord van de offshore platforms van TenneT TSO B.V.
  • De exportkabel die het platform verbindt met het hoogspanningsstation op land.

Een OESS certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.