Wel weten, niet handelen

De aandacht voor veiligheid groeit. Het is één van de gevolgen van een samenleving die in rap tempo ‘veramerikaniseert’. In het bedrijfsleven merken we het: wie z’n veiligheidszaken niet goed op orde heeft, wordt sneller aansprakelijk gesteld. Ook imagoschade ligt op de loer. De komende jaren zullen we daarom meer regels, procedures en technologieën produceren om risico’s beter te beheersen. Maar hiermee zijn we er niet. Want, als het om veiligheid gaat, is de mens nog altijd de zwakste schakel.

Thuis, in het verkeer én op het werk: we kunnen nog zoveel aan veiligheidspreventie en riskmanagement doen, zolang de factor mens niet meedoet, maken we de wereld niet veiliger. Neem de werkvloer. Nog elke dag vinden er in Nederland bedrijfsongevallen plaats ondanks alle veiligheidsmaatregelen die gelden. We weten wat de consequenties zijn, maar we handelen er niet naar. Hoe krijgen we de mens toch zover dat die gewenst gedrag gaat vertonen?

Beïnvloeding

Wij mensen vertonen voorspelbaar gedrag. Robert Cialdini, hoogleraar psychologie, onderscheidde zes universele principes die dit gedrag kunnen beïnvloeden. Denk aan autoriteit, hebzucht of groepsdruk. In de marketing is het gebruik van deze principes (social engineering) al gemeengoed. Neem een site als Booking.com: ‘Er is al 11 keer gereserveerd in dit hotel: er zijn nog slecht twee kamers over’: één zo’n zin wakkert onze hebzucht aan en doet ons sneller boeken.

Emoties

Het inspelen op emotie kan eveneens tot gedragsbeïnvloeding leiden. Zeker in een samenleving die ‘ver-emotionaliseert’. Neem de foto van het lichaam van het peutertje dat aanspoelde op een Grieks strand. Dit beeld zette de vluchtelingencrisis in één keer op de kaart. Die crisis duurde al jaren, we kenden de cijfers, maar het was de foto die ons raakte. Ook als het om veiligheid gaat, is emotie een sterke drijfveer. Dit is op een prachtige manier in een filmpje geïllustreerd.

Van het hoofd naar het hart

Cijfers worden mensen, mensen worden familie. Het is een boodschap die niet alleen deze man raakt, maar die ook bij mij als kijker iets teweeg brengt. Het is wat mij betreft een eye-opener voor elke manager en professional die werkt aan veiligheid. Ja, we hebben goede afspraken, protocollen en audits nodig. Maar haal veiligheid ook uit de sfeer van de regelgeving en vraag je af: hoe breng je veiligheid van het hoofd naar het hart?

twitter
linkedin