Wij dagen u uit om samen met ons te groeien!

Wilt u groeien als onderaannemer van netwerkbeheerder TenneT? Hieronder leest u wat er van u verwacht wordt op het gebied van Hoog- en Laagspanning. Heeft u een medewerker die het moeilijk vindt om een examen af te leggen, bijvoorbeeld wegens dyslexie of examenvrees? Lees hier hoe hij toch door kan groeien in zijn vakbekwaamheid door het afleggen van een voorleesexamen.

En daagt u ons ook uit? Geef aan ons door aan welk examen uw bedrijf behoefte heeft, dan kunnen we daarin samen verder groeien.

Hoogspanning Transport 110 kV tot 380 kV

TenneT onderhoudt en beheert in Nederland het landelijke hoogspanningsnet van 110 kV en hoger. TenneT werkt daarvoor veel samen met dienstverleners. Al het personeel van dienstverleners dat aan de elektriciteitsvoorziening van TenneT werkt, heeft een TenneT-aanwijzing nodig voor hoogspanning en laagspanning. De werkgever of leidinggevende van deze dienstverleners vraagt de aanwijzing aan bij TenneT.

TenneT sfeerplaatje

Om een aanwijzing te krijgen, is een bepaalde kennis en kunde vereist. Deze vakbekwaamheid wordt getoetst op basis van Stipel eindtermen. Voor hoogspanning gelden de Stipel-HS certificatieschema's, en voor laagspanning de Stipel-PCE (BEI-BLS) certificatieschema's. Deze toetsing wordt uitgevoerd door examenbureau ITV.

Bent u werkzaam bij een TennT-dienstverlener? Kijk dan op onze website voor meer informatie, of neem contact op via 088 63 63 111.

Voorleesexamen

Voor wie dyslectisch is, last heeft van examenvrees, of moeite heeft met de Nederlandse taal, kan een examen een hele opgave zijn. Voor deze examenkandidaten is het daarom mogelijk om een voorleesexamen af te leggen.

Bij een voorleesexamen leest de examinator de vraag voor aan de examenkandidaat. Als het om een meerkeuzevraag gaat, leest de examinator tevens alle antwoordalternatieven voor. De examenkandidaat geeft vervolgens mondeling antwoord. Voor het voorleesexamen plannen wij extra tijd in.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via of 088 - 63 63 111.

Laten we samen groeien!

Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en examenkandidaten. Wij willen blijven groeien in kwaliteit, en blijven groeien in ons examenaanbod. Aan welk examen heeft u nog meer behoefte, dat wij nu nog niet voor u verzorgen of nog niet in ons pakket hebben? Laat het ons weten! Dan kunnen we samen verder groeien.

twitter
linkedin