Examens in beweging

In een wereld die voortdurend in beweging is, staan ook wij als examenbureau voor technische vakexamens niet stil. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over twee wijzigingen in 2015; het nieuwe systeem voor toetsafname en de wijzigingen voor inspecteurs voor wie het Criterium van Toezicht vervalt.

Nieuw systeem voor toetsafname theorie Stipel

In het huidige digitale tijdperk wordt voor theorie-examens vaak gekozen voor een digitale toets. Ook bijna alle Stipel-examens worden afgenomen op een computer of iPad. Stipel gebruikt voor de examens NEN 3140 en NEN 3840 hiervoor het systeem QuestionMark. Maar vanaf 1 april zal voor deze examens het toetssysteem TestVision worden ingezet. Een duidelijke en gebruiksvriendelijke toetsomgeving. Wij wensen alle kandidaten veel succes met deze nieuwe manier van toetsen!

Wereld in beweging

Examen Inspecteur en SCIOS

Het Criteria van Toezicht voor inspectiebedrijven zal ophouden te bestaan. Er is een overgangsregeling tot
1 januari 2018. Inspectiebedrijven kunnen met ingang van 2015 gebruik maken van SCIOS scope 8 en scope 9. Inspecteurs die in dienst zijn bij een inspectiebedrijf dat gecertificeerd is volgens SCIOS, zullen na hun opleiding geen examen meer afleggen, maar tijdens hun werkzaamheden geaudit worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SCIOS.

De examens Inspecteur Laagspanning en Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen blijven echter bestaan. Er zijn immers ook inspecteurs die niet bij een bedrijf werken dat zich zal laten certificeren volgens SCIOS. Voor deze inspecteurs blijft het Persoonscertificaat dat zij krijgen bij het slagen voor het examen, dé manier om hun kennis en kunde aan te tonen. Het Persoonscertificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Meer weten?

Meer informatie over het examen vindt u op onze website. Of bel met Hea of Irene op 088 - 63 63 111. Zij zijn u graag van dienst.

twitter
linkedin