Laagspanning - BEI

Wil je in aanmerking komen voor een Stipel PCE certificaat dan dien je kennis en vaardigheden aan te kunnen tonen, door het afleggen van een examen. In examens voor BEI laagspanning staan de voorschriften, verwoord in de BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties), het branchesupplement BEI-BS 2010 en de bijbehorende veiligwerkinstructies centraal.

Let op: op de diverse examens zijn toelatingseisen van kracht!