KEB

Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering

Om aan te tonen dat een kandidaat voldoende kennis heeft van de Elektrische Bedrijfsvoering, wordt er een KEB examen aangeboden. Het KEB examen bestaat uit 20 vragen die betrekking hebben op KEB deel 2 en deel 3. Het KEB examen is met voldoende resultaat afgerond wanneer er tenminste 14 vragen goed beantwoord zijn. Het KEB examen duurt 45 minuten. De kandidaat doet het examen dat bij zijn aanwijzing hoort. Tijdens het examen mag de KEB digitaal worden geraadpleegd.

Er zijn 3 KEB certificatieschema's, te weten:

  • KEB: VP, AVP, WV, OIV, IV
  • KEB: BD
  • KEB: THP en VOP

ITV is eigenaar en beheerder van de 3 KEB certificatieschema's. De KEB examens worden digitaal afgenomen met behulp van het toetssysteem TestiVision Online van Teelen. Alle examenbureaus verzorgen hun eigen examenafname in het toetssysteem, zonder tussenkomt van ITV. Je kunt jouw examenbureau aanmelden door een mail te sturen naar één van onze medewerkers.