Oefentoets theorie Inspecteur Laagspanning

De theorietoets Inspecteur Laagspanning wordt afgenomen op papier en duurt 90 minuten. De toets bestaat uit 50 meerkeuze vragen, waarbij elke vraag drie antwoordmogelijkheden heeft, en uit 5 open vragen. De verdeling van de eindtermen is aangegeven in het Stipel-certificatieschema.

Onderstaande opgaven kunnen je helpen oefenen voor de theorietoets Inspecteur Laagspanning. De oefentoets bestaat uit 8 vragen. Lees de vragen goed en klik het antwoord aan dat volgens jou het juiste is.

Terug naar oefentoetsen