Stipel

Om eenheid te creëren in het aanbod aan opleidingen en examens in de elektro-, gas- en warmtetechniek, nam Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, een paar jaar geleden het initiatief om in Nederland een eenduidig systeem op te zetten. Daarin zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om voor een persoonscertificaat in aanmerking te komen. Dit schept duidelijkheid in wat technici moeten kennen en kunnen om veilig te werken aan installaties. De certificatieschema’s zijn rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om technici te certificeren volgens de norm ISO/IEC 17024.

Objectief en onafhankelijk

In verband met de objectiviteit en onafhankelijkheid, verzorgt ons team geen opleidingen en instructies ten behoeve van Stipel-certificatie. Voor advies over een opleiding of instructie verwijzen wij je graag naar www.vanderheide.nl.

Meer weten?

Als team verzorgen wij diverse examens die leiden tot Stipel persoonscertificatie voor laagspanning en hoogspanning, afgestemd op de rollen die voortkomen vanuit NEN-EN 50110, NEN 3840 en NEN 3140. Wilt je meer weten? Bel of mail en wij zijn je graag van dienst.

Stipel geeft 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit met informatie over de laatste ontwikkelingen in energietechniek. Heb je interesse, dan kun je je hier aanmelden.