SCIOS

SCIOS-certificatie is er voor installatie- en inspectiebedrijven; bedrijven die inspecties, emissiemetingen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties, elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Inspecteurs die SCIOS gecertificeerd zijn, kunnen aantonen dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

De SCIOS-certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties. SCIOS is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Als team verzorgen wij examens Scope 8 Elektrische installaties, Scope 9 Elektrische arbeidsmiddelen en Scope 10 Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel. Deze examens vormen een onderdeel van het proces voor bedrijfscertificatie van SCIOS.

In verband met de objectiviteit en onafhankelijkheid, verzorgt ons team geen opleidingen en instructies ten behoeve van SCIOS-certificatie. Op de website van SCIOS vind je een overzicht van de opleiders die deze cursussen verzorgen.