PCE

PCE staat voor Persoonscertificatie Energiebedrijven. Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrotechnische- en gastechnische infrastructuren, dienen in het bezit te zijn van een
Stipel PCE certificaat. Dit geldt voor medewerkers van netwerkbedrijven en voor medewerkers van aannemers en installatiebedrijven die werken in opdracht van of ingeleend worden door een netwerkbedrijf. Het type certificaat is afhankelijk van het vakgebied en de rol (aanwijzing) die men vervult. De eisen die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers zijn vastgelegd in certificatieschema’s en zijn ondergebracht bij Stipel.

Ons team neemt PCE-examens af voor de BEI en VIAG op een examenlocatie in Hattem. Daarnaast nemen we PCE-examens af voor VIAG op de locatie van Excello Training & Opleiding in Ommen.

In verband met de objectiviteit en onafhankelijkheid, verzorgt ons team geen opleidingen en instructies op het gebied van BEI en VIAG. Voor een passend advies over een opleiding of instructie verwijzen wij je graag naar Excello Training & Opleiding te Ommen.